Menu

Llibret Diputada '18 presenta:

2on Premi de contes infantils en Valencià.

2on Premi de contes infantils en Valencià.

Per tal de promoure i difondre l’ús literari del valencià dins l’àmbit faller i escolar, la Falla Sant Vicent de Paül Diputada Clara i Campoamor ha decidit convocar i impulsar el 2on Premi de Contes Infantils, adreçat als més menuts.
Es regirà d’acord amb les següents bases:

01.

Il·lustracions

El concurs serà de contes infantils, i el treball podrà anar acompanyat d’il·lustracions que també seran avaluades.

02.

Originals

Les obres seran en valencià i hauran de ser originals.

03.

Tema "El barri dels meus somnis"

Enguany la nostra falla rep la visita de la familia Albarri que venen d'un lloc d'ensomni en pau, obert, sol.lidari...Com es el teu barri somniat?

04.

Qui participa

Els participants hauran de estar cursant qualsevol curs d’Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat o Cicles Formatius i l’edat màxima per a participar serà de 18 anys.

05.

Extensió

L’extensió màxima serà de 2 pàgines, incloses les il·lustracions.

06.

Presentació

Els contes es presentaran amb una lletra Arial en cos 12, o bé manuscrits.

07.

Dades

Tots els treballs hauran d’anar acompanyats del pseudònim del autor o autors, telèfon de contacte i l’edat.

08.

Finalistes

Els contes finalistes es publicaran al llibret de la nostra falla, junt al nom del seu col·legi i la seua falla en cas de ser faller, el guanyador a més tindrà un premi especial.

09.

Premis

El lliurament dels premis es farà el dia de la presentació del nostre llibret.

10.

Termini

El termini de presentació serà el dia 22 de desembre de 2017 els treballs es lliuraran al nostre casal, a la adreça postal “Sant Vicent de Paül, 25 46019 de València” a la atenció de la delegació de llibret o via electrònica a contes@llibretdiputada.es.

11.

Drets

El contes podran ser emprats tant per l’autor com per la falla compartint els drets.

12.

Obligació de compliment

Els treballs que no complisquen íntegrament aquests requisits seran desqualificats.

Descàrregues.

Els treballs es podran entregar en el format que vullgues. Ací et deixem una plantilla per si vols utilitzar-la, recorda que el teu conte no ha d'ocupar més de dos pàgines incloses les il·lustracions i que ha de tractar sobre la música. També pots descarregar les bases i el cartell.
Molta sort!

Plantilla Cartell Bases